Turengin Autokoulu Oy:n sopimusehdot

Soveltamisala: Näitä sopimusehtoja sovelletaan Turengin Autokoulu Oy:n asiakkaana olevan oppilaan ja
autokoulun väliseen sopimussuhteeseen. Autokoulun sopimuksen mukainen asiakas voi olla oppilas itse tai
alaikäisen oppilaan kohdalla hänen huoltajansa. Sopimus tulee voimaan ilmoittautuessa autokoulun
kurssille verkkosivun kautta tai allekirjoitettaessa sopimus autokoululla. Asiakas sitoutuu maksamaan
opetuksen. Autokoulun verkkosivuilla palvelutilauksen voivat tehdä 18 vuotta täyttäneet täysivaltaiset
henkilöt, sekä alle 18-vuotiaat henkilöt, joilla on huoltajansa suostumus. Huoltaja on tutustunut myös
näihin sopimusehtoihin ja opetuksen hintaan.

Palvelutilaus : Autokoulu tarjoaa sovitun opetuspalvelun asiakkaalle. Kurssien lisätietoa löydät autokoulun
nettisivuilta. Asiakkaan tulee antaa itsestään ja alaikäisen oppilaan ollessa kyseessä huoltajastaan oikeat
tiedot ilmoittautuessa kurssille. Asiakkaan tulee ilmoittaa autokoululle koko nimi, henkilötunnus, osoite,
puhelinnumero ja toimiva sähköpostiosoite. Kun asiakas on tehnyt tilauksen, saa hän ilmoittamaansa
sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin. Mikäli asiakas haluaa aloittaa kurssin käymättä autokoululla, se on
mahdollista, kun asiakas on maksanut autokoulun aloitusmaksun. Aloitusmaksu on ensimmäinen
maksuosuus kurssin kokonaishinnasta. Kun maksu on maksettu, asiakas saa autokoululta käyttäjätunnuksen
Ajokaista.com palveluun. Voit aloittaa autokoulun ilmoittautumalla kurssille netissä tai tekemällä
sopimuksen autokoululla. Jos haluat perua ilmoittautumisesi kurssille, sinun on ilmoitettava tästä
autokoululle viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoittautumisesta. Aloitettuasi ajokaista.com palvelun
käytön, ei aloitusmaksua voida enää palauttaa, mutta kurssi voidaan keskeyttää. Kurssien hinnat sisältävät
nettisivulla palveluihin luvatut sisällöt.

Kurssien hinnat sisältävät nettisivulla palveluihin luvatut sisällöt. Palveluiden hinnat eivät sisällä
viranomaismaksuja, lisäajotunteja, peruutusmaksuja, ajoneuvon käyttöä uusintakokeessa, tai muita erillisiä
palveluita. Kurssille ilmoittautunut asiakas sitoutuu maksamaan saadun opetuksen. Vähimmäisopetuksen
jälkeen asiakas ja opettaja sopivat yhteisesti mahdollisesta lisäopetuksesta, mikäli opetussuunnitelman
mukainen opetus on vielä kesken. Opetussuunnitelman mukaiset tunnit teoriatunti (45min) ja ajotunti
(50min).

Autokoululla ei ole oikeutta muuttaa tilatun palvelupaketin hintaa tilauksen jälkeen. Lisäopetuksesta
veloitetaan erillisen kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Mahdolliset kampanjahinnat eivät
koske asiakasta, joka on jo ilmoittautunut vastaavalle kurssille aikaisemmin. Kurssin hinta sisältää
nettisivuilla luvatut palvelut. Viranomaismaksut eivät sisälly kurssin hintaan. Mahdollisesta lisäopetuksesta
saat lisää tietoa autokoulun nettisivuilta. Laskut kurssista toimitetaan asiakkaan
sähköpostiosoitteeseen/paperilaskuna, jos niin sovitaan. Mikäli asiakas haluaa paperilaskun postitettuna,
tulevat kulut veloitetaan erikseen. Autokoululla on oikeus periä myöhästyneistä maksuista hinnaston ja
saatavien perinnästä annetun lain mukainen muistutusmaksu, sekä korkolain mukainen viivästyskorko.
Autokoulu on velvollinen antamaan todistuksen opetuksesta, kun asiakas on suorittanut opetusta
vastaavan maksun kokonaan.

Todistuksen saat autokoululta tai sähköisenä versiona sähköpostiin suoritetuista teoria- ja ajotunneista.
Mahdollisesta todistuksen postituksesta tulevat kulut veloitetaan erikseen. Saat todistukset suorittamastasi
koulutuksesta, kun opetusta vastaava maksu on maksettu kokonaan. Autokoulu ei vastaa opetusmaksuihin
kuulumattomien viranomaiskulujen (Traficom/Ajovarma) mahdollisista korotuksista. Näitä maksuja ovat
ajokortti, ajokorttilupa ja kuljettajatutkintomaksut.

Autokoulun vastuunrajoitus:
Autokoulun kurssi sisältää kurssimallin mukaan luvatut ajotunnit, teoriatunnit
sekä netin harjoitteluohjelmat. Autokoulu ei anna takeita siitä, että asiakas läpäisee kuljettajatutkinnon
kokeet. Ajokaista.com on käytössäsi 3 kk, jonka jälkeen uudelleen avaamisesta laskutetaan hinnaston
mukainen maksu. Mikäli haluat keskeyttää opetussopimuksen netin ohjelmat eivät ole enää käytössäsi.

Autokoulu ei takaa, että Ajokaista.com palvelu toimii aina ja on käytettävissä keskeytyksettä,
virheettömästi. Autokoulu ei vastaa tällaisten verkkosivujen ja palveluiden sisällöstä, tai toiminnasta.
Ajokaista.com harjoitteluohjelmat ovat käytössäsi autokoulussa opiskellessasi. Mikäli asiakas katsoo, että
autokoulu on rikkonut sopimukseen perustuvia velvoitteitaan, tulee hänen ottaa yhteyttä autokouluun ja
reklamoida asiasta viipymättä sekä antaa autokoululle tilaisuus korjata virhe sopivalla tavalla. Autokoulu ei
ole vastuussa viivästyksistä, laiminlyönneistä, tai vahingoista, jotka aiheutuvat olosuhteista, joihin
autokoulu ei kohtuudella pysty vaikuttamaan (esim. luonnonolosuhteet, liikkumisrajoitukset, liikenteen
keskeytykset, työtaistelut, sotatoimet sekä tekniset ongelmat). Autokoululla on oikeus siirtää
opetussopimus ja sen mukaiset oikeudet ja velvoitteet kolmannelle osapuolelle yritysjärjestelyn
yhteydessä. Kuljettajatutkinnossa olet vastuullinen kuljettaja ja oma vastuu on 1000€. Onkin tärkeää, että
osaat ajaa turvallisesti jo ennen ajokoetta. Autokoulun ei ole vastuussa asiakkaan virheen tai viivästyksen
aiheuttamasta epäsuorasta tai välillisestä vahingosta. Ajo-opetuksessa oppilaan tulee noudattaa
huolellisesti autokoulun ja sen henkilöstön antamia ohjeita liittyen ajoneuvoihin ja simulaattoreihin.
Kuljettajatutkinnossa asiakas on aina vastuullinen kuljettaja. Tutkinnossa käytetyn kouluajoneuvon
vahingoittuessa oppilaan huolimattomuudesta tai tahallisuudesta johtuen, on hänen korvattava
mahdolliset kustannukset korkeintaan 1000€ saakka. Autokoulun ajoneuvot on vakuutettu, mutta vakuutus
ei välttämättä korvaa kaikkia kuluja, kuten vakuutusyhtiön omavastuuta.

Ajotuntien peruuttaminen: Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tai muuttaa sovitut ajanvaraukset ajotuntia
edeltävänä arkipäivänä klo 12:00 mennessä. Mikäli peruutus tehdään myöhemmin, tai asiakas ei saavu
sovitulle ajotunnille, on autokoululla oikeus periä käyttämättömistä ajotunneista hinnaston mukainen
maksu. Sairastapauksen ja muiden pakottavien syiden vuoksi ajotunti voidaan perua myös saman päivän
aikana. Ilmoita mahdollisimman aikaisin autokoululle tai ajo-opettajallesi, mikäli haluat peruuttaa ajotunnin
tai vaihtaa ajotunnin aikaa. Ajotunnille et voi osallistua sairaana tai huonovointisena. Mikäli asiakas on
sairas, huonovointinen, väsynyt, tai muuten kokee, että on olemassa jokin muu ajosuoritukseen vaikuttava
seikka, tulee tästä ilmoittaa ajo-opettajalle. Autokoululla on oikeus keskeyttää ajotunnin opetus, mikäli
opettaja katsoo, että asiakas ei ole hyvässä ajokunnossa. Tällaisessa tilanteessa keskeytettyä opetusta ei
hyvitetä asiakkaalle, vaan tarvittaessa on ostettava uusi ajotunti. Autokoululla on myös oikeus peruuttaa
sovitut ajotunnit esimerkiksi sairastapausten ja muiden pakottavien syiden vuoksi ilmoittamalla tästä
asiakkaalle. Peruutuksista pyritään ilmoittamaan asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan niin pian kuin
mahdollista. Autokoulun peruuttaman ajo-opetuksen sijaan asiakas saa uuden korvaavan ajo-opetuksen.
Opettajien sairastapauksissa, jos mahdollista, autokoulu pyrkii vaihtamaan kyseiselle ajotunnille merkityn
opettajan.

Maksupalvelutarjoaja:
Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.
Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
paytrail.com/kuluttaja/tietoa-maksamisesta

Autokoulu ilmoittaa asiakkaalle peruutuksista sähköpostilla, tekstiviestitse tai soittamalla.
Nämä ehdot sovelletaan myös verkkokaupan kautta ostettuihin tuotteisiin.

Sovellettava laki
Näihin ehtoihin ja sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

Turengin Autokoulu Oy
y-tunnus: 0898350-7
Puhelin:0500846764 tai 0500512015
harri@tt-kuljettajakoulutus.fi
marja@kuljettajakoulutus.fi